Syarat-syarat perkhidmatan

Syarat Perkhidmatan

PENAFIAN UNDANG-UNDANG

Dengan menggunakan laman web kami dan memesan produk kami, anda bersetuju dengan syarat berikut

Anda mesti berumur 18 tahun ke atas

Dalam keadaan apa pun produk kami tidak boleh digunakan dalam percubaan manusia di UK tanpa kebenaran dari Pejabat Rumah Tangga atau MHRA. Mereka bukan Produk Ubat Penyiasatan.

Produk SARMS kami dijual hanya untuk tujuan penyelidikan sahaja.

Semua produk yang diiklankan, dijual atau disebutkan di laman web ini adalah KIMIA MAKMAL PENYELIDIKAN

 

SYARAT UMUM DAN SYARAT PERJANJIAN PENGGUNAAN: SEMUA pelanggan WAJIB berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk membeli produk kami.

SILA BACA DAN KAJIAN TERMA DAN SYARAT-SYARAT PENGIKUT PENGGUNAAN YANG BERIKUT SEBELUMNYA SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI DAN PERKHIDMATAN BERSAMA.

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Penggunaan. Sekiranya anda tidak bersetuju, sila keluar dan abaikan maklumat yang terdapat di sini.

www.sarmsstore.co.uk berhak untuk mengubah Terma dan Syarat Perjanjian Penggunaan, secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda. Oleh itu, anda harus selalu menyemak halaman ini sebelum menggunakan Laman Web dan atau perkhidmatan ini untuk memastikan bahawa anda memahami syarat-syarat di mana anda dibenarkan mengakses.

Anda menggunakan laman web kami melainkan dinyatakan sebaliknya, penggunaan laman web ini oleh anda diatur oleh Terma dan Syarat Perjanjian Penggunaan dan Dasar Privasi laman web, yang digabungkan di sini dengan rujukan ini. Dalam menggunakan laman web ini, anda dilarang mengubah, menyebarkan, menyebarkan, memperbanyak, menerbitkan, melesenkan, memindahkan atau menjual sebarang maklumat, produk atau perkhidmatan yang diperoleh atau dilihat di laman web ini. Walau bagaimanapun, anda boleh memaparkan, memuat turun atau mencetak salinan cetak dari sebarang bahan yang terdapat di laman web ini untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda selagi anda tidak mengubah kandungan atau menghapus hak cipta, tanda dagangan atau notis hak milik lain. Sebarang penggunaan maklumat lain yang terdapat di laman web ini dilarang tanpa persetujuan tertulis dari kami.

Penggunaan maklumat yang disediakan oleh laman web ini, walaupun berguna, tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat penasihat anda sendiri. Maklumat yang tersedia dari laman web ini tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk mendiagnosis keadaan perubatan atau penyakit. Produk di laman web ini dijual untuk tujuan penyelidikan sahaja. www.sarmsstore.co.uk berhak untuk memperbaiki segala ketidaktepatan atau kesalahan tipografi dalam maklumat yang disiarkan di laman web ini, dan tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan tersebut. Maklumat boleh diubah atau diperbaharui tanpa notis dan harga dan ketersediaan barang dan perkhidmatan dapat berubah tanpa pemberitahuan.

TIDAK MENAWARKAN SEBARANG NASIHAT.

Kandungannya hanya untuk tujuan maklumat dan tidak bertujuan untuk memberikan nasihat khusus untuk anda, dan tidak boleh diandalkan dalam hal itu. Anda tidak boleh bertindak atau bergantung pada kandungan tanpa meminta nasihat profesional.
PRODUK YANG DIJUAL DI LAMAN WEB INI ADALAH UNTUK TUJUAN PENYELIDIKAN SAHAJA.

PAMPASAN.

Anda dengan ini bersetuju untuk mengganti rugi dan menahan www.sarmsstore.co.uk, dan anak syarikat kami, sekutu, pegawai, pengarah, ejen, rakan jenama, rakan kongsi dan pekerja yang tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk bayaran peguam yang munasabah yang dibuat oleh pihak ketiga kerana atau timbul daripada penggunaan kandungan anda di laman web ini , atau kandungan yang anda kirimkan, hantar, atau kirimkan melalui laman web ini, penggunaan laman web ini, sambungan anda ke laman web ini, pelanggaran Terma dan Syarat Perjanjian Penggunaan ini, atau pelanggaran hak anda yang lain.

LINK / PERISIAN.

Pautan dari atau ke laman web di luar laman web ini bertujuan untuk kemudahan sahaja. www.sarmsstore.co.uk tidak menyemak, menyokong, menyetujui atau mengawal, dan tidak bertanggungjawab terhadap laman web yang dihubungkan dari atau ke laman web ini, kandungan laman web tersebut, pihak ketiga yang disebut di dalamnya, atau produk atau perkhidmatan mereka. Pautan ke laman web lain adalah risiko anda sendiri dan www.sarmsstore.co.uk tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas kerosakan yang berkaitan dengan pautan. www.sarmsstore.co.uk dan menolak semua jaminan, tersurat dan tersirat mengenai ketepatan, kesahan dan kesahan mana-mana bahan atau maklumat yang terdapat di laman web tersebut. Pautan ke laman web perisian yang boleh dimuat turun adalah untuk kemudahan sahaja dan www.sarmsstore.co.uk tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kesulitan atau akibat yang berkaitan dengan memuat turun perisian. Penggunaan perisian yang dimuat turun diatur oleh syarat-syarat perjanjian lesen, jika ada, yang menyertai atau disediakan dengan perisian.

KETERSEDIAAN LAMAN WEB KAMI

Laman web ini umumnya tersedia untuk pengguna Dua Puluh Empat (24) jam sehari, Tujuh (7) hari seminggu, Tiga Ratus Enam Puluh Lima (365) hari per tahun. Walau bagaimanapun, www.sarmsstore.co.uk mempunyai hak untuk menjadikan laman web kami tidak tersedia pada bila-bila masa, atas sebab apa pun, dan untuk jangka masa yang lama. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa www.sarmsstore.co.uk tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang timbul dari atau berkaitan dengan gangguan, penggantungan, atau penamatan laman web ini dan / atau perkhidmatan atau produk yang terdapat di dalamnya. Setelah menerima terma dan syarat penggunaan ini www.sarmsstore.co.uk membenarkan anda melihat Kandungan di laman web semata-mata untuk kegunaan peribadi anda. Bahan di laman web ditujukan hanya untuk individu yang bertanya www.sarmsstore.co.uk produk atau perkhidmatan. Sekiranya anda tidak mengakses laman web untuk tujuan tersebut, kini anda boleh menggunakan laman web tersebut. Untuk kepastian, penggunaan oleh bukan individu atau ejen, peguam atau wakil bukan individu dilarang.

MAKLUMAT YANG ANDA SEDIAKAN.

www.sarmsstore.co.uk atau pengumpulan dan / atau penggunaan maklumat kami yang anda berikan semasa menggunakan atau mengunjungi laman web ini diatur oleh www.sarmsstore.co.uk Dasar Privasi dan Terma dan Syarat Perjanjian Penggunaan. Dengan menggunakan laman web ini, anda memberi kami hak yang terkandung di dalamnya. Dalam menggunakan laman web ini, anda tidak boleh memuat naik, menyebarkan atau menerbitkan di laman web ini sebarang maklumat yang boleh dilihat sebagai cabul, fitnah, fitnah, mengancam, kasar, menyalahi undang-undang, pencerobohan hak privasi atau tidak menyenangkan atau mungkin merupakan atau mendorong pelanggaran mana-mana undang-undang. Kecuali untuk maklumat yang dapat dikenal pasti secara individu yang dikumpulkan dari anda menurut Dasar Privasi kami, semua komen, komen, cadangan, idea atau maklumat lain yang disampaikan akan menjadi hak milik eksklusif www.sarmsstore.co.uk dan anda memberi kepada www.sarmsstore.co.uk lesen bebas royalti, kekal, tidak dapat ditarik balik, di seluruh dunia, tidak eksklusif untuk menggunakan atau menghasilkan semula yang sama. www.sarmsstore.co.uk bebas untuk menyalin, mendedahkan, menyebarkan atau menganalisis maklumat tersebut untuk apa-apa dan semua tujuan dan sama sekali tidak berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada anda atas maklumat tersebut.

PENAFIAN JAMINAN.

www.sarmsstore.co.uk menyediakan kandungan di laman web ini sebagai perkhidmatan kepada anda, pelanggan kami. Laman web ini tidak boleh dan tidak, berisi informasi mengenai semua aplikasi untuk produk yang dijual. Ini mungkin tidak mengandungi semua maklumat yang berlaku untuk keadaan peribadi anda atau penggunaan produk yang anda jual. Kandungan laman web ini, pelayan laman web yang membuatnya tersedia, dan perkhidmatan dan produk www.sarmsstore.co.uk menyediakan di laman web ini, disediakan secara "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa jaminan dalam bentuk apa pun, sama ada tersurat, tersirat atau berkanun. www.sarmsstore.co.uk secara tegas menolak tanggungjawab untuk kegagalan teknikal (termasuk kegagalan perkakasan atau perisian), penghantaran komputer yang tidak lengkap, berebut atau tertunda, dan / atau ketidaktepatan teknikal, serta akses penghantaran pengguna yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, www.sarmsstore.co.uk tidak menunjukkan atau menjamin bahawa tidak ada virus atau harta benda lain yang mencemarkan atau merosakkan, atau tidak akan berlaku kerosakan pada sistem komputer anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk perlindungan dan sandaran data dan / atau peralatan yang mencukupi dan mengambil semua langkah berjaga-jaga untuk mengimbas virus komputer atau sifat merosakkan yang lain. Dengan penggunaan laman web ini oleh anda, anda mengakui bahawa penggunaan tersebut adalah dengan risiko anda sendiri, termasuk tanggungjawab untuk semua kos yang berkaitan dengan semua servis atau pembaikan peralatan yang anda gunakan yang berkaitan dengan laman web ini. Sepenuhnya tidak dihalangi oleh undang-undang yang berlaku www.sarmsstore.co.uk, penasihat perubatan, pembekal, perunding, pengarah dan pekerja mereka menolak dan mengecualikan semua jaminan berkenaan dengan semua kandungan, tersurat, tersirat atau berkanun. Penafian ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, semua dan semua jaminan atau kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran. www.sarmsstore.co.uk tidak menjamin kandungannya tepat, lengkap atau terkini. www.sarmsstore.co.uk tidak menjamin bahawa laman web ini akan beroperasi tanpa ralat, bahawa kecacatan akan diperbaiki atau bahawa laman web ini atau pelayan laman web yang membuatnya tersedia bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain. Kandungan harga dan ketersediaan, serta kandungan lain yang terdapat dalam laman web ini atau dapat diakses darinya, boleh berubah tanpa pemberitahuan. anda mengakui dan bersetuju Sebelum menggunakan sebarang produk, anda harus mengesahkan sebarang maklumat penting bagi anda pada pembungkusan produk. Anda memikul tanggungjawab untuk ketepatan,

Sebelum menggunakan sebarang produk, anda harus mengesahkan sebarang maklumat penting bagi anda pada pembungkusan produk. Anda memikul tanggungjawab untuk ketepatan, kesesuaian dan kesahan setiap maklumat yang anda berikan www.sarmsstore.co.uk. sebagai pertimbangan sebahagian untuk akses anda ke laman web ini dan penggunaan kandungannya, anda bersetuju bahawa www.sarmsstore.co.uk tidak bertanggungjawab kepada anda dengan cara apa pun untuk keputusan yang mungkin anda buat atau tindakan atau tindakan anda yang tidak bergantung pada kandungan. anda juga bersetuju bahawa liabiliti keseluruhan www.sarmsstore.co.uk timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan dan akses anda tanpa mengira bentuk tindakan atau tuntutan (contohnya, kontrak, jaminan, siksaan, kelalaian, tanggungjawab ketat, penyelewengan profesional, penipuan, atau asas lain untuk tuntutan), terhad pada harga pembelian item yang anda beli dari www.sarmsstore.co.uk dalam transaksi yang berlaku.www.sarmsstore.co.uk sama sekali tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan, akibat, atau hukuman walaupun www.sarmsstore.co.uk telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Ini adalah had tanggungjawab yang menyeluruh yang berlaku untuk semua kerugian dan kerosakan apa pun. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan laman web ini atau kandungannya (termasuk syarat penggunaan), satu-satunya ubat eksklusif anda adalah berhenti menggunakan laman web ini. Oleh kerana sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan tanggungjawab untuk kerosakan sampingan atau akibatnya, batasan tersebut mungkin tidak berlaku untuk anda.

PRODUK YANG KAMI TAWARKAN DIPERLUKAN UNTUK PENGGUNAAN PENYELIDIKAN MAKMAL SAHAJA.

Dalam membeli salah satu item ini, pelanggan mengakui bahawa terdapat risiko yang berkaitan dengan penggunaan atau pengedaran produk ini. Bahan kimia ini TIDAK dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan tambahan makanan, ubat-ubatan, kosmetik, bahan kimia isi rumah atau aplikasi lain yang tidak sesuai. Penyenaraian bahan di laman web ini bukan merupakan lesen penggunaannya dalam pelanggaran hak paten apa pun. Semua produk hanya akan dikendalikan oleh profesional yang berkelayakan dan terlatih. Semua pelanggan menyatakan dan menjamin bahawa melalui kajian dan kajian mereka sendiri bahawa mereka benar-benar mengetahui dan berpengetahuan mengenai hal-hal berikut: Peraturan pemerintah mengenai penggunaan dan pendedahan kepada semua produk. Bahaya kesihatan dan keselamatan yang berkaitan dengan pengendalian produk yang mereka beli. Keperluan untuk memberi amaran bahaya kesihatan dan keselamatan yang berkaitan dengan produk apa pun. www.sarmsstore.co.uk berhak untuk mengehadkan dan / atau menolak penjualan produk kepada mana-mana individu yang tidak memenuhi syarat sekiranya kami mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa penyalahgunaan akan berlaku.

www.sarmsstore.co.uk produk hanya bertujuan untuk tujuan penyelidikan makmal dan melainkan dinyatakan sebaliknya tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan diagnostik vitro, dalam ubat makanan, alat perubatan, atau kosmetik untuk manusia atau haiwan atau untuk tujuan komersial. Pembeli bersetuju bahawa produk belum disterilkan atau diuji oleh www.sarmsstore.co.uk untuk keselamatan dan keberkesanan dalam makanan, ubat, alat perubatan, kosmetik, komersial atau penggunaan lain.

Pembeli secara jelas mewakili dan memberi jaminan www.sarmsstore.co.uk bahawa pembeli akan menguji, menggunakan, mengeluarkan dan memasarkan produk yang dibeli dengan betul www.sarmsstore.co.uk dan / atau bahan yang dihasilkan dengan produk yang dibeli dari www.sarmsstore.co.uk sesuai dengan amalan orang yang dapat dipercaya yang berpengalaman di lapangan dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, sekarang dan selepas ini diberlakukan. Pembeli selanjutnya menjamin bahawa apa-apa bahan yang dihasilkan dengan produk apa pun tidak boleh dicabul atau disalahgunakan dalam maksud Akta Makanan, Dadah, dan Kosmetik Persekutuan dan tidak boleh menjadi bahan yang tidak boleh, di bawah Seksyen 404, 505, atau 512 Akta , diperkenalkan ke dalam perdagangan antara negara. Pembeli menyedari bahawa, sejak www.sarmsstore.co.uk produk, kecuali dinyatakan sebaliknya, ditujukan semata-mata untuk tujuan penyelidikan, produk tersebut mungkin tidak terdapat dalam senarai inventori Akta Kawalan Bahan Beracun (TSCA). Pembeli memikul tanggungjawab untuk memastikan bahawa produk yang dibeli dari www.sarmsstore.co.uk diluluskan untuk digunakan di bawah TSCA, jika berkenaan.

Pembeli mempunyai tanggungjawab untuk mengesahkan bahaya dan melakukan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengetahui bahaya yang terlibat dalam penggunaan produk yang dibeli dari www.sarmsstore.co.uk. Tiada produk yang dibeli dari www.sarmsstore.co.uk hendaklah, kecuali dinyatakan sebaliknya, dianggap sebagai makanan, ubat-ubatan, alat perubatan atau kosmetik. SEMUA produk dan perkhidmatan yang ditawarkan hanya untuk TUJUAN PENYELIDIKAN. Dalam keadaan TIDAK boleh / sekiranya SETIAP bahan ini digunakan untuk tujuan rekreasi dan juga penggunaan manusia. dan www.provenpeptides.com TIDAK bertanggungjawab atas SETIAP kerosakan yang mungkin disebabkan oleh kecuaian, penyalahgunaan, atau SEBARANG perkara lain yang tidak dijangka.

PENGGUNAAN DAN PATEN.

Dalam membeli produk ini, pelanggan mengakui bahawa ada bahaya yang berkaitan dengan penggunaannya. Pelanggan menyatakan dan menjamin kepada kami bahawa dari kajian dan kajian bebas pelanggan sendiri, mereka menyedari dan berpengetahuan mengenai:

(Saya). Bahaya kesihatan dan keselamatan yang berkaitan dengan pengendalian produk yang dibeli;
(II). Kawalan kebersihan industri diperlukan untuk melindungi pekerjanya dari bahaya keselamatan dan kesihatan;
(III). Keperluan untuk memberi amaran bahaya kesihatan dan keselamatan yang berkaitan dengan produk; dan
(IV). Peraturan pemerintah, mengenai penggunaan dan pendedahan terhadap produk tersebut. Kami berhak membatasi penjualan produk atau tidak menjual produk kepada pelanggan yang tidak memenuhi syarat.

Sebarang balasan melalui e-mel atau hantaran mengenai haiwan / haiwan anda dan menggunakan I / me / my / mine dan anda atau anda merujuk kepada CONTOH TESUE dan subjek ujian. Balasan kami TIDAK menyiratkan penggunaan manusia dan tentu saja, jangan melakukan perkara haram dengan apa-apa di laman web ini.

Pembeli menjamin bahawa mereka berafiliasi dengan makmal, institusi, universiti atau kemudahan berasaskan penyelidikan lain yang menjamin pembelian dan penggunaan produk yang dijual oleh www.sarmsstore.co.uk, untuk tujuan penyelidikan sahaja. Tambahan pula, sekiranya ada yang membeli dari www.sarmsstore.co.uk yang tidak mengatakan gabungan, mereka akan melakukan tindakan penipuan yang boleh mereka pertanggungjawabkan.www.sarmsstore.co.uk berhak untuk melakukan pemeriksaan wajar kerana maklumat yang diberikan untuk memeriksa ketepatan. www.sarmsstore.co.uk mengikut budi bicara mutlaknya, mungkin memerlukan pengesahan lebih lanjut mengenai gabungan sebelum pemenuhan pesanan.

KESELURUHAN PERJANJIAN.

Terma dan Syarat ini dan mana-mana syarat yang digabungkan atau disebut di sini merupakan keseluruhan perjanjian antara www.sarmsstore.co.uk dan anda berkaitan dengan penggunaan Anda dari Laman Web ini dan perkara pokoknya, dan menggantikan pemahaman atau perjanjian sebelumnya (sama ada elektronik, lisan atau bertulis) mengenai perkara tersebut, dan tidak boleh dipinda atau diubah kecuali secara bertulis, atau oleh www.sarmsstore.co.uk membuat pindaan atau pengubahsuaian tersebut sesuai dengan Perjanjian Terma dan Syarat Penggunaan ini.

KEBERSIHAN.

Sekiranya mana-mana bahagian dari Syarat dan Ketentuan Perjanjian Penggunaan ini dianggap atau ditentukan tidak dapat dilaksanakan, maka bahagian tersebut akan dihapuskan atau dibatasi pada tahap minimum yang diperlukan. Selebihnya dari Terma dan Syarat Perjanjian Penggunaan ini, termasuk mana-mana bahagian yang disemak semula, akan kekal dan berkuatkuasa sepenuhnya. Terma dan Syarat Perjanjian Penggunaan ini adalah keseluruhan perjanjian antara kami yang mengatur penggunaan laman web ini oleh anda.

Tajuk yang terkandung dalam Perjanjian Terma dan Syarat Penggunaan ini dan Dasar Privasi Laman Web hanya untuk rujukan.

MAJEUR KEKUATAN.

www.sarmsstore.co.uk tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan dalam prestasi yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalan yang munasabah, termasuk, tanpa batasan, kelewatan kerana pesanan balik produk yang diminta, kelewatan mel, kelewatan kastam atau kehilangan penghantaran.www.sarmsstore.co.uk tidak bertanggungjawab untuk memberitahu Pelanggan sekiranya berlaku kelewatan tersebut. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk membuat pengaturan lain untuk membeli produk alternatif dan sebarang kos yang timbul sehubungan dengan pembelian tersebut.

PERJANJIAN LENGKAP.

Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam "pemberitahuan undang-undang" tertentu di Laman ini, Syarat dan Ketentuan ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan Laman ini berkenaan dengan penggunaan Laman web ini, dan Kandungan. Dengan mengklik "Saya setuju" semasa membuat pesanan, anda bersetuju dengan Dasar Penghantaran dan Bayaran Balik kami.

Kami menawarkan maklumat yang berkaitan dengan penggunaan manusia sebagai panduan rujukan untuk dikaji oleh penyelidik dan membantu eksperimen makmal.

Dalam keadaan apa pun produk ini dijual untuk penggunaan manusia, dan kami akan membatalkan sebarang pesanan yang mungkin kami syak dengan menggunakan untuk tujuan ini.

Semua pelanggan harus memastikan bahawa sebarang bahan kimia yang dipesan dari kami adalah sah di negara mereka.

Pelanggan UK harus memperhatikan bahawa SARMS pada masa ini bukan bahan terkawal di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah 1971 or Akta Bahan Psikoaaktif 2016

Jangan menjual semula bahan yang dibeli dalam laman web ini untuk kegunaan manusia, kerana ini tidak sah di bawah Akta Ubat 1968

Kami tidak bertanggung jawab atas sebarang insiden yang berkaitan dengan pengambilan manusia, tidak terhad kepada: Kecederaan, kematian, kecacatan, tekanan, kerugian kewangan

 

TINJAUAN

Laman web ini dikendalikan oleh www.sarmsstore.co.uk. Di seluruh laman web, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Sarms Store. Sarms Store menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, dengan syarat anda menerima semua terma, syarat, polisi dan pemberitahuan yang dinyatakan di sini.

Dengan melayari laman web kami dan / atau membeli sesuatu daripada kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat berikut ( "Syarat Perkhidmatan", "Terma"), yang termasuk syarat tambahan dan syarat dan dasar dirujuk di sini dan / atau disediakan oleh pautan. Terma Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna laman web, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengguna yang pelayar, pembekal, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca Terma Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat-syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan apa-apa perkhidmatan. Jika Terma Perkhidmatan dianggap tawaran, penerimaan nyata terhad kepada Syarat-syarat Perkhidmatan.

Mana-mana ciri-ciri baru atau alat yang ditambah ke kedai semasa hendaklah juga tertakluk kepada Terma Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi yang paling semasa Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan / atau perubahan kepada laman web kami. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses ke laman web ini setelah apa-apa perubahan boleh dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.

Kedai kami dihoskan pada Shopify Inc. Mereka memberikan kami platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

SEKSYEN 1 - SYARAT STORE ONLINE

Dengan bersetuju kepada Terma Perkhidmatan, anda menyatakan bahawa anda sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah anda tinggal, atau yang anda berumur lebih daripada majoriti dalam negeri atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberikan kita keizinan anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.
Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan menyalahi undang-undang atau tidak sah atau tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).
Anda tidak perlu menghantar apa-apa cacing atau virus atau apa-apa kod yang bersifat pemusnah.
Satu pelanggaran atau pelanggaran mana-mana terma akan mengakibatkan penamatan serta-merta Perkhidmatan anda.

BAHAGIAN 2 - SYARAT AM

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja untuk apa-apa sebab pada bila-bila masa.
Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), boleh dipindahkan tanpa enkrip dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal bagi penyambungan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.
Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, memperbanyakkan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana kenalan di laman web di mana perkhidmatan yang disediakan, tanpa kebenaran bertulis oleh kami .
Tajuk-tajuk yang digunakan di dalam perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau selainnya menyentuh Terma ini.

BAHAGIAN 3 - KETEPATAN, KESEMPURNAAN DAN KETEPATAN MASA MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini adalah tidak tepat, lengkap atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak perlu digunapakai atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya maklumat. Mana-mana pergantungan ke atas bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.
Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah yang tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak semasa dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kita tidak mempunyai obligasi untuk mengemas kini mana-mana maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada laman web kami.

BAHAGIAN 4 - PENGUBAHSUAIAN PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga untuk produk kami adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Kami mempunyai hak pada bila-bila masa untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungan daripadanya) tanpa notis pada bila-bila masa.
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penamatan Perkhidmatan.

BAHAGIAN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)

Produk atau perkhidmatan yang tertentu mungkin boleh didapati secara eksklusif dalam talian melalui laman web ini. Produk-produk atau perkhidmatan mungkin mempunyai kuantiti yang terhad dan tertakluk kepada kembali atau bertukar-tukar sahaja mengikut Polisi Pemulangan kami.
Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan seberapa tepat mungkin warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan pemantauan komputer mana-mana warna akan menjadi tepat.
Kami mempunyai hak, tetapi tidak wajib, untuk menghadkan jualan produk atau perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, kawasan geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini secara kes demi kes. Kami berhak untuk menghadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua penerangan produk atau harga produk adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara tunggal kami. Kami berhak untuk memberhentikan mana-mana produk pada bila-bila masa. Mana-mana tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah di mana dilarang.
Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa apa-apa kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

BAHAGIAN 6 - KETEPATAN MAKLUMAT BILLING AKAUN

Kami berhak menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang ditempatkan oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan / atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin akan memaklumkan kepada anda dengan menghubungi alamat e-mel dan / atau alamat pengebilan / nombor telefon yang disediakan pada masa pesanan dibuat. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, dalam penghakiman tunggal kami, kelihatan diletakkan oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberikan pembelian semasa, lengkap dan tepat dan maklumat akaun untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemaskini dengan segera akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh, supaya kita boleh melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.

Untuk maklumat lanjut, sila lihat Polisi Pemulangan kami.

BAHAGIAN 7 - TOOLS PILIHAN

Kami boleh menyediakan anda dengan akses kepada peralatan pihak ketiga di mana kita tidak memantau dan tidak mempunyai apa-apa kawalan atau input.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat-alat seperti "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa apa-apa jaminan, representasi atau keadaan apa-apa jenis dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak mempunyai liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan pilihan alat pihak ketiga.
Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini adalah di bawah risiko anda sendiri dan budi bicara dan anda perlu memastikan bahawa anda mengetahui dan bersetuju dengan syarat-syarat di mana alat-alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan (s).
Kami boleh juga, pada masa depan, menawarkan perkhidmatan baru dan / atau ciri-ciri laman web ini (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru). Seperti ciri-ciri baru dan / atau perkhidmatan hendaklah juga tertakluk kepada Terma Perkhidmatan.

BAHAGIAN 8 - PAUTAN PIHAK KETIGA

Kandungan tertentu, produk dan perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan-bahan daripada pihak ketiga.
Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab bagi mana-mana bahan-bahan pihak ketiga atau laman web, atau apa-apa bahan lain, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga.
Kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kecederaan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau apa-apa urus niaga lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana laman web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar-dasar dan amalan-pihak ketiga dan pastikan anda memahami mereka sebelum anda terlibat dalam apa-apa transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau soalan mengenai produk pihak ketiga harus ditujukan kepada pihak ketiga.

BAHAGIAN 9 - KOMENTAR PENGGUNA, MAKLUMBALAS DAN PENYERAHAN LAIN

Jika, atas permintaan kami, anda menghantar permohonan khusus tertentu (untuk penyertaan contoh pertandingan) atau tanpa permintaan dari kami anda menghantar idea-idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan-bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, 'comments'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menyiarkan, mengedarkan, menterjemah dan jika tidak digunakan dalam mana-mana medium sebarang komen yang anda ke hadapan kepada kami. Kami dan hendaklah tidak bertanggungjawab (1) untuk mengekalkan sebarang komen dalam keyakinan; (2) membayar pampasan bagi apa-apa komen; atau (3) untuk bertindak balas terhadap sebarang komen.
Kami boleh, tetapi tidak mempunyai obligasi untuk, memantau, mengedit atau mengeluarkan kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menghina, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau jika tidak keberatan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat-syarat Perkhidmatan .
Anda bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, keperibadian atau hak peribadi atau hak milik yang lain. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan fitnah atau sebaliknya yang menyalahi undang-undang, kasar atau cabul, atau mengandungi apa-apa virus komputer atau malware lain yang boleh dengan apa-apa cara mempengaruhi operasi Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal mana-mana komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang komen yang dikirim oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

BAHAGIAN 10 - MAKLUMAT PERIBADI

Penyerahan anda maklumat peribadi melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami.

BAHAGIAN 11 - kesilapan, ketidaktepatan DAN KETINGGALAN

Kadang-kadang mungkin ada maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, menawarkan caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk mengubah atau mengemaskinikan maklumat atau membatalkan tempahan jika apa-apa maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan adalah tepat pada masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda telah menyerahkan pesanan anda) .
Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa had, maklumat harga, kecuali dikehendaki oleh undang-undang. Tiada dinyatakan update atau menyegarkan tarikh digunakan dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, perlu diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan telah diubahsuai atau dikemaskini.

BAHAGIAN 12 - KEGUNAAN DILARANG

Selain larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat-syarat Perkhidmatan, anda dilarang daripada menggunakan laman web ini atau kandungannya: (a) bagi apa-apa tujuan menyalahi undang-undang; (b) untuk mendapatkan orang lain untuk menjalankan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan menyalahi undang-undang; (c ) untuk melanggar mana-mana, peraturan antarabangsa persekutuan wilayah atau negeri, undang-undang, undang-undang atau ordinan tempatan; (d) melanggar atau melanggar hak harta intelektual atau hak-hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, penderaan, penghinaan , bahaya, memfitnah, fitnah, memperkecilkan, mengugut, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, negara asal, atau hilang upaya (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod berniat jahat yang akan atau boleh digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk memungut atau menjejaki peribadi maklumat orang lain; (i) untuk spam, phish, Pharm, alasan, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) bagi apa-apa maksud lucah atau tidak bermoral, atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri-ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan untuk melanggar mana-mana satu kegunaan dilarang.

BAHAGIAN 13 - PENAFIAN WARANTI; HAD LIABILITI

Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan anda terhadap perkhidmatan kami tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.
Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang boleh diperolehi dari penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.
Anda bersetuju bahawa dari masa ke semasa, kami boleh mengeluarkan perkhidmatan bagi tempoh yang tidak ditentukan masa atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.
Anda dengan jelas bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan ini dan semua produk dan perkhidmatan yang diberikan kepada anda melalui perkhidmatan ini adalah (kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) disediakan 'sepertimana' dan 'boleh didapati' untuk kegunaan anda, tanpa apa-apa representasi, jaminan atau syarat apa-apa pun, sama ada nyata atau tersirat, termasuk terhadap semua waranti atau syarat kebolehdagangan, kualiti yang boleh diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk, dan bukan pelanggaran.
Dalam mana-mana Sarms Store, pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, pekerja magang, pembekal, pembekal perkhidmatan atau pemberi lesen kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan, atau sebarang langsung, tidak langsung, insiden, hukuman, khas, atau kerosakan akibat dari apa jua bentuk, termasuk, tanpa batasan kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau kerosakan serupa, sama ada berdasarkan kontrak, tindakan keras (termasuk kecuaian), tanggungjawab tegas atau sebaliknya, yang timbul daripada anda menggunakan mana-mana perkhidmatan atau produk yang diperoleh menggunakan perkhidmatan tersebut, atau untuk tuntutan lain yang berkaitan dengan cara penggunaan perkhidmatan atau produk anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kesilapan atau peninggalan dalam kandungan apa pun, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa pun yang timbul akibat penggunaan perkhidmatan atau kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau disediakan melalui perkhidmatan, walaupun diberitahu kemungkinannya. Oleh kerana beberapa negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau insiden, di negeri atau bidang kuasa tersebut, tanggungjawab kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

BAHAGIAN 14 - PERLINDUNGAN

Anda bersetuju untuk mengganti rugi, membela dan menyimpan Sarms Store dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pekerja dan pekerja kami, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh pihak ketiga mana-mana kerana atau timbul daripada pelanggaran anda terhadap Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka sertakan dengan rujukan, atau pelanggaran undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda.

BAHAGIAN 15 - KEBOLEHASINGAN

Sekiranya mana-mana peruntukan Terma Perkhidmatan ini berazam untuk menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut masih boleh dikuatkuasakan sehingga ke tahap yang dibenarkan oleh undang-undang, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah disifatkan diasingkan daripada Terma perkhidmatan, keputusan itu tidak akan menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan lain lain.

BAHAGIAN 16 - PENAMATAN

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang dilakukan sebelum tarikh penamatan akan terus wujud selepas penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.
Syarat-syarat Perkhidmatan yang berkesan melainkan jika dan sehingga ditamatkan sama ada oleh anda atau kami. Anda boleh menamatkan Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.
Jika dalam budi bicara mutlak kami, anda gagal, atau kita mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini, kita juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan kekal bertanggungjawab ke atas semua jumlah terhutang sehingga dan termasuk tarikh penamatan dan / atau boleh dengan sewajarnya menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).

BAHAGIAN 17 - KESELURUHAN PERJANJIAN

Kegagalan kami untuk menjalankan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan tidak merupakan penepian hak atau peruntukan tersebut.
Syarat-syarat Perkhidmatan dan mana-mana dasar atau kaedah-kaedah operasi diberikan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan apa-apa perjanjian terdahulu atau semasa, komunikasi dan cadangan , sama ada secara lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).
Mana-mana kekaburan dalam tafsiran Terma Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubalan.

BAHAGIAN 18 - UNDANG-UNDANG

Syarat Perkhidmatan ini dan mana-mana perjanjian berasingan di mana kami memberi anda Perkhidmatan akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang United Kingdom.

BAHAGIAN 19 - PERUBAHAN TERMA PERKHIDMATAN

Anda boleh menyemak versi yang paling semasa Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.
Kami berhak, mengikut budi bicara kami, untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan kepada laman web kami. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan penyiaran apa-apa perubahan kepada Terma Perkhidmatan dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.

BAHAGIAN 20 - MAKLUMAT HUBUNGAN

Pertanyaan mengenai Syarat Perkhidmatan harus dihantar kepada kami di sales@sarmsstore.co.uk